primitif nedir, nasıl bir şeydir?

Tanpınar Haşim için demiş primitifti diye. Evvela siz bir bakın nasıl izah etmiş : “Hâşim’de hilkatin pek nadir bahşettiği mevhibelerden biri vardı. Etrafına her gün yenileşen ve hiç yıpranmayan bir ilk insan hayretiyle bakmanın sırrını bilirdi. Kanunları kadar yeknesak olan tabiatı her defasında yeni bir renk ve ışık altında yakalaması bundandır. Onun şiirinde asil bir…