Egzersiz 3: Hedef Belirleme

Kağıdı üç bölüme katlayın. Birinci bölüme, yetenekleriniz ve kişisel özelliklerinizden oluşan güçlü yanlarınızı sıralayın. Üçüncü bölümde, sizi en çok ilgilendiren dünya sorunlarını (göç, işsizlik, çocuk istismarı,  çevre kirliliği gibi) listeleyin.  İlk bölümde sıraladığınız güçlü yanlarınızı,  bu dünya sorunlarını çözmede nasıl kullanabileceğinizle ilgili en az üç fikir üretin ve orta bölüme yazın. Bu fikirlerden birini seçip…